+36 70 203-3120 | agrowebsystem@gmail.com | Blog | Kontakt na

Technológie, priateľ poľnohospodárstva v udržateľných ekonomikách budúcnosti

  • 146

Ako sa môže európske poľnohospodárstvo stať šetrnejším k životnému prostrediu a zabezpečiť zdravú a ziskovú výrobu?

Odpoveďou sú inovatívne výrobné metódy a špičkové technológie, ako napríklad tie, ktoré sa používajú v holandskej „Farme budúcnosti“, ktorú vyvinuli výskumníci z Univerzity vo Wageningene s cieľom poskytnúť riešenia pre udržateľnú výrobu. Tvrdia, že ich farma, ktorá sa testuje v Lelystade, sa vyznačuje uzavretým recyklačným cyklom, vysokou biodiverzitou a minimálnymi environmentálnymi emisiami. Ich snahou je tiež zabezpečiť poľnohospodárom dostatočný príjem a v konečnom dôsledku sa vyhnúť používaniu fosílnych palív.

„Potrebujeme nové technológie pre nové poľnohospodárstvo“

Farma má dve poľné laboratóriá, jedno špeciálne na testovanie agroekológie a technológií. Je tu aj priestor pre Národné centrum pre aplikovaný výskum obnoviteľných zdrojov energie a zelených zdrojov (ACRRES) na realizáciu projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Farma budúcnosti spolupracuje s projektom Nefertiti financovaným EÚ, ktorého cieľom je stimulovať využívanie inovácií v poľnohospodárstve a prispieť ku konkurencieschopnejšej, udržateľnejšej a klimaticky ohľaduplnejšej budúcnosti.

Wijnand Sukkel je projektový manažér farmy. Hovorí, že využívajú kombináciu agroekológie a technológie s osobitným dôrazom na hospodárenie s pôdou. „Zameriavame sa na rozmanitosť plodín, a to nielen na časovú rozmanitosť plodín, ako je napríklad striedanie plodín, ale aj na priestorovú rozmanitosť plodín, ktorou je pestovanie zmiešaných plodín, pásové pestovanie plodín,“ dodáva.

Monokultúra verzus pásové pestovanie

Pásy rôznych plodín na rozdiel od monokultúrnych polí vytvárajú miniekosystémy, ktoré sú prospešné pre biodiverzitu. Striedanie plodín a krycie plodiny zlepšujú kvalitu pôdy. Kvalita pôdy sa zhoršuje, keď ju zhutňujú ťažké stroje. Podložie je pôda priamo pod vrchnou vrstvou pôdy, ktorá je hlboká približne 30-45 cm. Je dôležité, aby bolo podložie kypré, pretože korene rastlín doň ľahko prenikajú a zvyšuje sa prirodzený odtok vody z pôdy.

Lelystad, Holandsko

Vŕtanie dier na rozbitie zhutneného podložia Lelystad, Holandsko

Riešenie zhutneného podložia sa testuje na farme Future Farm. Vertikálne otvory vyvŕtané hlboko do pôdy rozbíjajú pevné vrstvy.

Zvýšenie technológie

Roboty sú kľúčom k modernému poľnohospodárstvu. Dobre sa hodia k udržateľným výrobným metódam a poskytujú užitočné údaje. Bram Veldhuisen je výskumný pracovník na Wageningenskej univerzite. Vysvetľuje, že „stroje sa často zväčšovali a zväčšovali a teraz s robotmi vidíme, že môžu byť menšie, čo je lepšie pre pôdu“. „Senzory, ako sú satelity a drony, nám dávajú oveľa väčší prehľad o tom, čo je na zemi,“ dodáva.br />

„Poľnohospodárom technológie pomáhajú robiť lepšie alebo lepšie podporované rozhodnutia.“

Bram Veldhuisen
Vedecký pracovník na Wageningenskej univerzite
Aby boli takéto technológie dostupné pre všetkých, je nevyhnutný internet. Preto si Európska komisia v stratégii „Z farmy na vidiek“ stanovila cieľ, aby do roku 2025 bolo 100 % vidieckych oblastí vybavených rýchlym širokopásmovým internetom.

Vedecké a prírodné poľnohospodárstvo dopĺňa nové poľnohospodárske metódy. Jednou z takýchto prírodných metód sú krycie plodiny. Tie sa vysádzajú počas zimy a používajú sa na udržanie zdravej pôdy. Tieto rastliny prijímajú minerálne látky koreňmi, tvoria bielkoviny a organické formy dusíka, ktoré chránia a zlepšujú pôdu.

Dusík je nevyhnutný pre život, ale ak je ho v pôde príliš veľa v dôsledku nadmerného používania hnojív, môže poškodiť životné prostredie.

Laboratórne testy sa vykonávajú na kontrolu rovnováhy pôdy pred siatím a po zbere úrody. Ekologický poľnohospodár a výskumník Koen Klompe hovorí, že na Farme budúcnosti „vždy odoberáme vzorky pôdy, aby sme zistili, koľko dusíka zostáva v pôde po zime, aby sme mohli optimalizovať hnojenie. Ak je teda dusíka stále veľa, musíme hnojiť menším množstvom dusíka.“

Sbohom fosílnym palivám

Výskumníci z projektu Farma budúcnosti vyrábajú pre svoje stroje obnoviteľnú energiu. Farmárske budovy a stodoly už boli vybavené solárnymi panelmi, ktoré vyrábajú elektrickú energiu.

Lelystad, Holandsko

Solárne panely na hospodárskych budováchLelystad, Holandsko

Prípravovaný projekt má za cieľ využiť potenciál veterných turbín na pohon závodu na výrobu vodíkového paliva. Sukkel vysvetľuje, že „z elektrickej energie budeme vyrábať plynný vodík, skladovať ho tu a používať ho pre naše traktory“. Malé stroje využívajú elektrickú energiu.

Táto schopnosť im pomôže stať sa sebestačnými v oblasti palív, čo je cieľom každej budúcej ekonomiky.

Zdroj: https://www.euronews.com/green/2021/03/30/technology-agriculture-s-friend-for-the-sustainable-farms-of-the-future