+36 70 203-3120 | agrowebsystem@gmail.com | Blog | Kontakt na

Technológie, priateľ poľnohospodárstva v udržateľných ekonomikách budúcnosti

  • 213

Ako sa môže európske poľnohospodárstvo stať šetrnejším k životnému prostrediu a zabezpečiť zdravú a ziskovú výrobu?

Odpoveďou sú inovatívne výrobné metódy a špičkové technológie, ako napríklad tie, ktoré sa používajú v holandskej „Farme budúcnosti“, ktorú vyvinuli výskumníci z Univerzity vo Wageningene s cieľom poskytnúť riešenia pre udržateľnú výrobu. Tvrdia, že ich farma, ktorá sa testuje v Lelystade, sa vyznačuje uzavretým recyklačným cyklom, vysokou biodiverzitou a minimálnymi environmentálnymi emisiami. Ich snahou je tiež zabezpečiť poľnohospodárom dostatočný príjem a v konečnom dôsledku sa vyhnúť používaniu fosílnych palív.

Potrebujeme nové technológie pre nové poľnohospodárstvo

Farma má dve poľné laboratóriá, jedno špeciálne na testovanie agroekológie a technológií. Je tu aj priestor pre Národné centrum pre aplikovaný výskum obnoviteľných zdrojov energie a zelených zdrojov (ACRRES) na realizáciu projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Farma budúcnosti je partnerom projektu Nefertiti financovaného EÚ, ktorého cieľom je stimulovať využívanie inovácií v poľnohospodárstve a prispieť ku konkurencieschopnejšej, udržateľnejšej a klimaticky inteligentnejšej budúcnosti.

Wijnand Sukkel je projektový manažér farmy. Hovorí, že využívajú kombináciu agroekológie a technológie, pričom sa zameriavajú najmä na hospodárenie s pôdou. „Zameriavame sa na rozmanitosť plodín, a to nielen na časovú rozmanitosť plodín, ako je napríklad striedanie plodín, ale aj na priestorovú rozmanitosť plodín, ktorou je zmiešané pestovanie plodín, pásové pestovanie plodín,“ dodáva.

Monokultúra verzus pásové pestovanie

Pásy rôznych plodín na rozdiel od monokultúrnych polí vytvárajú miniekosystémy, ktoré sú prospešné pre biodiverzitu. Striedanie plodín a krycie plodiny zlepšujú kvalitu pôdy. Kvalita pôdy sa zhoršuje, keď ju zhutňujú ťažké stroje. Podložie je pôda priamo pod vrchnou vrstvou pôdy, ktorá je hlboká približne 30-45 cm. Je dôležité, aby bolo podložie kypré, pretože korene rastlín doň ľahko prenikajú a zvyšuje sa tým prirodzený odtok vody z pôdy.

Na farme Future Farm sa testuje riešenie proti zhutnenému podložiu. Na rozbíjanie pevných vrstiev sa používajú vertikálne otvory vyvŕtané hlboko do pôdy.

Zvyšujúca sa technológia

Roboty sú kľúčovou súčasťou moderného poľnohospodárstva. Dobre sa hodia k udržateľným výrobným metódam a poskytujú užitočné údaje. Bram Veldhuisen je výskumný pracovník na Wageningenskej univerzite. Vysvetľuje, že „stroje sa často zväčšovali a zväčšovali a teraz s robotmi vidíme, že môžu byť menšie, čo je lepšie pre pôdu“. „Senzory, ako sú satelity a drony, nám poskytujú oveľa väčší prehľad o tom, čo sa deje na zemi,“ dodáva.

Pre poľnohospodárov je technológia pomocníkom pri prijímaní lepších alebo lepšie podporovaných rozhodnutí

Internet je nevyhnutný na to, aby bol tento druh technológie dostupný pre každého. Preto si Európska komisia v rámci stratégie Farm to Fork stanovila za cieľ do roku 2025 zabezpečiť rýchle širokopásmové pripojenie na internet v 100 % vidieckych oblastí.

Širokopásmový internet nemá žiadny konkrétny technický význam, ale označuje akúkoľvek infraštruktúru pre vysokorýchlostný prístup na internet, ktorý je vždy zapnutý a rýchlejší ako tradičné vytáčané pripojenie.

Vedecké a prírodné poľnohospodárstvo doplnené o nové poľnohospodárske metódy. Jednou z takýchto prírodných metód sú krycie plodiny. Tie sa vysádzajú počas zimy a používajú sa na udržanie zdravej pôdy. Tieto rastliny prijímajú minerálne látky koreňmi a vytvárajú bielkoviny a organické formy dusíka, ktoré chránia a zlepšujú pôdu.

Dusík je nevyhnutný pre život, ale ak je ho v pôde príliš veľa v dôsledku nadmerného používania hnojív, môže poškodiť životné prostredie.

Pred sejbou a po zbere úrody sa vykonávajú laboratórne testy na kontrolu rovnováhy pôdy. Ekologický poľnohospodár a výskumník Koen Klompe hovorí, že na Farme budúcnosti „vždy odoberáme vzorky pôdy, aby sme zistili, koľko dusíka zostáva v pôde po zime, aby sme mohli optimalizovať hnojenie. Ak je teda dusíka stále veľa, musíme hnojiť menším množstvom dusíka.“

Sbohom fosílnym palivám

Výskumníci z projektu Farma budúcnosti vyrábajú pre svoje stroje obnoviteľnú energiu. Farmy a stodoly už boli vybavené solárnymi panelmi na výrobu elektrickej energie.

V rámci projektu, ktorý sa čoskoro začne, chcú využiť potenciál veterných turbín na pohon vodíkovej elektrárne. Sukkel hovorí, že „z elektriny budeme vyrábať plynný vodík, ktorý tu budeme skladovať a používať pre naše traktory“. Malé stroje využívajú elektrickú energiu.

To, že to dokážu, im pomôže stať sa sebestačnými v oblasti palív, čo je cieľom každého budúceho hospodárstva.

Zdroj: https://www.euronews.com/green/2021/03/30/technology-agriculture-s-friend-for-the-sustainable-farms-of-the-future