+36 70 203-3120 | agrowebsystem@gmail.com | Blog | Kontakt na

Presné poľnohospodárstvo so systémom Taranis

  • 107

Taranis je spoločnosť zaoberajúca sa poľnohospodárskymi technológiami, ktorá ponúka komplexnú platformu pre presné poľnohospodárstvo na monitorovanie a riadenie rastlinnej výroby. Ich platforma zahŕňa celý rad nástrojov a funkcií, ktoré umožňujú poľnohospodárom a agronómom prijímať rozhodnutia založené na údajoch a zvyšovať výnosy.

Kľúčovou súčasťou ich platformy je aplikácia Taranis. Je to mobilná aplikácia, ktorá poskytuje poľnohospodárom prehľad o ich plodinách a poliach v reálnom čase, čo im umožňuje monitorovať stav plodín, identifikovať problémy a prijímať opatrenia na riešenie problémov skôr, ako ovplyvnia výnosy.

Jednou z kľúčových schopností aplikácie Taranis je jej schopnosť zhromažďovať a analyzovať údaje z rôznych zdrojov. Patria sem údaje zo senzorov a zobrazovacích zariadení, ako aj údaje o počasí a pôde. Aplikácia využíva algoritmy strojového učenia na analýzu týchto údajov a poskytuje poľnohospodárom informácie o zdravotnom stave plodín a potenciálnych výnosoch.

Okrem zberu a analýzy údajov obsahuje aplikácia Taranis aj množstvo nástrojov na správu plodín. Patria medzi ne funkcie, ako je aplikácia variabilných dávok (VRA) hnojív a pesticídov, a nástroje na hodnotenie a mapovanie plodín. Tieto funkcie umožňujú poľnohospodárom optimalizovať využívanie vstupov, znižovať náklady a zvyšovať výnosy.

Ďalšou kľúčovou schopnosťou aplikácie Taranis je jej schopnosť generovať upozornenia a oznámenia na základe údajov v reálnom čase. Aplikácia môže napríklad upozorniť poľnohospodárov na možné vypuknutie škodcov alebo chorôb, poveternostné udalosti alebo iné problémy, ktoré by mohli ovplyvniť ich úrodu. To umožňuje poľnohospodárom rýchlo konať, aby zabránili škodám na svojich plodinách alebo ich minimalizovali.

Aplikácia Taranis je tiež navrhnutá tak, aby bola užívateľsky prívetivá a prístupná. Má jednoduché, intuitívne rozhranie, v ktorom sa ľahko orientujú aj používatelia s obmedzenými technickými znalosťami. Aplikácia obsahuje aj funkcie, ako je režim offline, ktorý umožňuje poľnohospodárom pokračovať v práci, aj keď nie sú pripojení na internet.

Vcelku je aplikácia Taranis účinným nástrojom pre presné poľnohospodárstvo. Jej schopnosť zhromažďovať a analyzovať údaje, poskytovať prehľad v reálnom čase a umožniť cielené riadenie plodín môže poľnohospodárom pomôcť zvýšiť výnosy, znížiť náklady a minimalizovať riziká. Vďaka užívateľsky prívetivému rozhraniu a komplexnému súboru funkcií je aplikácia Taranis nepostrádateľným nástrojom pre každého poľnohospodára alebo agronóma, ktorý chce optimalizovať svoje postupy v rastlinnej výrobe.