+36 70 203-3120 | agrowebsystem@gmail.com | Blog | Kontakt na

Nyomgenomika

  • 144

Tak ako aplikácia Plantix, aj kalifornská spoločnosť Trace Genomics poskytuje poľnohospodárom služby v oblasti analýzy pôdy. Vedúci investor, spoločnosť Illumina, pomohol vyvinúť systém strojového učenia, ktorý zákazníkom pomôže zistiť silné a slabé stránky ich pôdy. Zameriava sa na prevenciu chybných plodín a optimalizáciu možností pre zdravú produkciu plodín.

Podľa webovej stránky spoločnosti Trace Genomics majú používatelia po odoslaní vzorky pôdy dostať podrobný prehľad o obsahu pôdy. Služby sa poskytujú v balíkoch, ktoré zahŕňajú skríning patogénov zameraný na baktérie a huby, ako aj komplexné mikrobiologické hodnotenie. Ako je opísané v nasledujúcom videu, analýza DNA pôdy je tiež ústredným prvkom spoločnosti Trace:

Začiatkom februára 2017 spoločnosť získala kapitál vo výške 8 miliónov USD od šiestich spoločností vrátane spoločnosti Illumina Accelerator. Cena balíkov produktov začína na 199 dolároch za Pathogen Screen. Výhodné ponuky pre dve farmy sú uvedené na webovej stránke spoločnosti Trace Genomics. Nie sú však uvedené žiadne údaje, ktoré by ukazovali, ako spoločnosť Trace Genomics zlepšila výsledky