+36 70 203-3120 | agrowebsystem@gmail.com | Blog | Kontakt na

Agroroboty: štvrtá poľnohospodárska revolúcia

  • 169

Svet bol väčšinou svedkom troch poľnohospodárskych revolúcií: prvej, približne pred 10 000 rokmi, keď usadlé hospodárstvo nahradili činnosti, ako je zberateľstvo spoločnosti za účelom lovu. Po druhé, približne v 18. storočí, keď sa poľnohospodárske postupy v Európe zmenili z minulých na novšie, ako napríklad chov zvierat a striedanie plodín. Tretia poľnohospodárska revolúcia prišla v polovici 20. storočia, keď sa začala zelená revolúcia, ktorá zvýšila výnosy plodín a zachránila mnohých pred hladom. Teraz svet vstupuje, alebo lepšie povedané vstúpil, do štvrtej poľnohospodárskej revolúcie, ktorú poháňa robotika.

Roľnícka robotická revolúcia

Každý deň si pripomíname, že „robotická revolúcia“ napreduje rýchlejšie, ako sa očakávalo. Roboty si pomaly razia cestu do nášho každodenného života – od samojazdiacich vozidiel až po automatizované pokladnice. Aj keď sa zameriavame na roboty vo výrobe, existuje jedna kľúčová oblasť, ktorá je možno narušená viac ako ktorákoľvek iná, a to je využívanie robotiky v poľnohospodárstve. Jediná otázka, ktorú si musíme položiť, je, či sme pripravení na „poľnohospodárske roboty“?

Agricultural Robots

„Nutnosť je matkou vynálezov“. Toto príslovie je veľmi výstižné, keď sa vzťahuje na celkový pokrok v poľnohospodárskej technológii. Technologický vývoj poľnohospodárskej robotiky siaha od dronov cez samojazdiace traktory až po robotické ramená. Základným dôvodom takejto drastickej zmeny v tradičnej činnosti, akou je poľnohospodárstvo, bola potreba uspokojiť výrazne rastúci počet obyvateľov na celom svete. OSN odhaduje, že do roku 2050 dosiahne svetová populácia 9,7 miliardy. V dôsledku toho bude obyvateľstvo potrebovať oveľa viac potravín a poľnohospodári využívajúci tradičné poľnohospodárske postupy budú pod mimoriadnym tlakom, aby dokázali uspokojiť tento dopyt.

Dalším veľkým problémom v poľnohospodárstve je nedostatok kvalifikovanej a čiastočne kvalifikovanej pracovnej sily. Je ťažké nájsť ľudí, ktorí by prijali prácu v poľnohospodárstve, najmä ak je táto práca nebezpečná, fyzicky náročná a zahŕňa dlhé hodiny na slnku. Stáva sa to ťažkým a nepríjemným, čo sťažuje získavanie pracovníkov, aj keď poľnohospodári ponúkajú oveľa viac, ako sa očakáva. O tomto scenári svedčí aj skutočnosť, že v roku 1900 pracovalo na farmách 14,3 obyvateľov USA, čo je oveľa viac ako v roku 2017. Podľa organizácie Our World in Data, ktorá monitoruje poľnohospodárstvo a využívanie pôdy, pracovali v roku 2017 na farme menej ako 2 obyvatelia USA. Agroboty preto určite otvoria nové možnosti pre vývoj a údržbu pomocných pracovných miest, ako sú roboty, drony, softvér.

Agricultural Robots

Agricultural Robots pomáhajú poľnohospodárom automatizovať opakujúce sa a nudné úlohy, aby sa mohli lepšie sústrediť na zvyšovanie celkových výnosov produkcie. Medzi najčastejšie aplikácie poľnohospodárskych robotov patria:

  • Riadenie úrody
  • Riadenie kosenia
  • Mapovanie polí
  • Sledovanie počasia a -prognózovanie
  • Pastierske hospodárstvo
  • Pôdohospodárstvo
  • Zavlažovanie
  • Riadenie zásob

Skladovanie a zber úrody je jednou z najčastejších robotických aplikácií v poľnohospodárstve. Dôvodom je presnosť a rýchlosť, ktorú roboty dokážu dosiahnuť, čím sa zvyšujú výnosy a znižuje plytvanie. Existujú aj roboty alebo drony, ktoré dokážu presne odstrániť burinu alebo cielene postriekať pesticídmi, pričom spotrebujú o 90 % menej chemikálií ako bežné plošné postrekovače. V prípade ekologického poľnohospodárstva by sa burina mohla jednoducho vyrezať laserom. OSN odhaduje, že 20-40 % plodín je zničených škodcami a chorobami. Na riešenie tohto problému sa používajú senzory a kamery na monitorovanie rastu plodín a poľnohospodári sú upozorňovaní prostredníctvom svojich smartfónov, keď sa zistia poruchy, alebo sú informovaní o najvhodnejšom čase na zber. Spoločnosti, ako napríklad AgriBotix, už komercializovali spôsob, ako odhaliť nezdravú vegetáciu pomocou analýzy infračervených snímok zachytených dronmi. Keď farmár identifikuje problémovú oblasť, dostane na svoje zariadenie upozornenie. Vývoj poľnohospodárskych robotov, ktoré sú skutočnou budúcnosťou poľnohospodárstva, prináša mnoho výhod, od finančných bonusov až po ekologické poľnohospodárstvo.

Trh s poľnohospodárskymi robotmi

Podľa spoločnosti Verified Market Research mal globálny trh s poľnohospodárskymi robotmi v roku 2018 hodnotu 2,96 miliardy USD a do roku 2026 by mal dosiahnuť 11,58 miliardy USD, pričom v rokoch 2019 až 2026 by mal rásť tempom 18,6 %.

Globálny trh s poľnohospodárskymi robotmi by mohol priniesť revolúciu v moderných technológiách, ale investičné náklady bránia jeho úplnému rozkvetu na globálnom trhu. Náklady na investície do poľnohospodárskej robotiky sú vysoké, čo odrádza poľnohospodárov a vlastníkov fariem a poľnohospodárskej pôdy od výberu poľnohospodárskej robotiky. Ďalším aspektom, ktorý bráni poľnohospodárom vo výbere agrorobotiky, je nedostatočná informovanosť.

Výzvy sú značné, ale rovnako aj príležitosti. Musíme ich len vedieť používať.

zdroj: https://www.roboticstomorrow.com/article/2019/03/agbots-the-fourth-agricultural-revolution-ready-to-take-over-farms/13253/